Хэрэв та кассын машин авахаар шийдсэн бол энэхүү бяцхан зөвлөгөөг нэг гүйлгээд харчихад илүүдэх юун. Юуны өмнө та кассын машин худалдан авахдаа дараах зүйлсийг нэн түрүүнд анхаарах хэрэгтэй.    

1. Танд яг ямар кассын машин хэрэгтэй байгаагаа эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. Кассын машин нь ажиллагааны хувьд үндэснээ 2 янз байна. Үлдэгдлээ тооцдог, үлдэгдлээ тооцдоггүй.    

Үлэгдлээ тооцдог кассын машин нь ихэвчлэн програм хангамжинд суурилсан компьютерын кассын машин POS системүүд байна. Эдгээр нь бараа бүтээгдэхүүнээ кодлон, орлого зарлагаа шивнэ, борлуулт хийнэ, тайлан тооцоогоо харна, яг одоо байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ тоо хэмжээг харах боломжтой юм. Тайлан тооцоо нь он сар өдрөөрөө хадгалагдаж байдаг.    

Үлдэгдэл тооцдоггүй кассын машин нь энгийн кассын машинууд байдаг ба эдгээр нь бараа бүтээгдэхүүнээ кодлон, борлуулалт хийнэ, өдөр болгон өдрийн борлуулалтынхаа тайланг борлуулсан бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр хэвлэж авах боломжтой юм. Тайлан тооцоо нь өдрийн тайлан авсаны дараа устна.    

2. Кассын машиныг ямар чиглэлээр ашиглахаас хамаарч хүчин чадал боломжийг нь уг байгууллагын мэргэжилтнүүдээс сайтар лавлаж асуух хэрэгтэй. Мөн сүүлийн үеийн өөр өөр нэмэлт боломж бүхий кассын машинуудын боломжуудыг сайтар судалж тэдгээрийг өөртөө хэрэгтэй, аль болох ашигтай хэлбэрээр ашиглах нь таны ажилд ихээхэн үр ашгаа өгдөг.    

3. Кассын машин худалдаж буй байгууллага ямар баталгаат хугацаа өгөх, ашиглалтын явцад засвар үйлчилгээ хийх эсэхийг судлах, тухайн кассын машины сэлбэг байгаа эсэхийг сайн тодруулж лавлах хэрэгтэй.

Бид кассын лент цаасыг байнга хэрэглэгдэх ёстой зарлагын материал гэж үздэг. Гэтэл нөгөө талаар бид лент цаасаа тодорхой хэмжээний үнээр худалдан авч байгаа шүү дээ тэгэхээр бид энэхүү зардалаа өөрт ашигтайгаар зарцуулахын тулд кассын тасалбар дээр өөрийн компаний уриа, лого тэмдэгт, урамшуулал, тасалбараа цуглуулах тухай, мөн тасалбарын үнийн дүнгийн нийлбэр, цаг минутаас хамаарсан бонус урамшуулал зарлах гэх мэт өөрийн рекламны материал болгож ашиглах гэх мэтээр тухайн худалдан авсан кассын машиныхаа нэмэлт үйлдэлүүдийг сайтар судалсны үндсэн дээр тэдгээрийг ашиглаж сурвал кассын машин худалдан авсаны хэрэг гарах нь тэр шүү дээ.